Nabídka řidičského oprávnění

Řidičské oprávnění - nabídka kurzů

 
Skupina AM
14 900 Kč

Věková hranice 15 let. Jsou zařazena motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km/h.

 • Dvoukolová se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo s výkonem elektrického motoru do 4 kW Tříkolová se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW.
 • Čtyřkolová o hmotnosti v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW.
 • Každá skupina vozidel řidičského oprávnění opravňuje k řízení motorových vozidel zařazených do skupiny AM.
Skupina A1
14 900 Kč

Věková hranice 16 let. Lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kW.

 • Lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm3.
 • Tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW. Rovnocennost – řidičské oprávnění udělené pro skupinu A1 opravňuje také k řízení čtyřkolových vozidel o výkonu motoru do 15 kW, s hmotností v nenaloženém stavu do 400 kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru do 125 cm3 – nebude uvedeno v řidičském průkazu – pouze na území ČR.
 • Uvedeno vždy v řidičském průkazu + skupina AM.
Skupina A2
14 900 Kč

Věková hranice 18 let. Do skupiny A2 jsou zařazeny motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW.

 • Do skupiny A2 jsou zařazeny motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem. Rovnocennost – A2 – A1 (AM).
Skupina A
14 900 Kč

Věková hranice 24 let. Motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj.

 • Motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj.
 • Tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW.
 • Změna věkové hranice 24 let - motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj.
 • 20 let - za předpokladu držení A2 - dvouletá praxe - složení doplňovací zkoušky (jen jízda, zkouška).
 • 21 let - pouze tříkolová vozidla - omezení uvedeno v ŘP - není harmonizovaný kód - zápis slovní.
 • Rovnocennost - A - A2 - A1, AM.
 • Další rovnocennost - nebude záznam v ŘP.
 • Řidičské oprávnění udělené pro skupinu A opravňuje také v řízení čtyřkolových vozidel o výkonu motoru do 15 kW a hmotnosti v nenaloženém stavu do 400 kg - pouze na území ČR.
Rozšíření skupiny A1 na A2
4 500 Kč

Rozšíření řidičského oprávnění skupiny A1, máte-li předchozí méně jak 2 roky. Rozšíření AM není možné.

Rozšíření skupiny A2 na A
4 500 Kč

Rozšíření řidičského oprávnění skupiny A2, máte-li předchozí více jak 2 roky. Rozšíření AM není možné.

Rozšíření skupiny A1 na A2, A
9 900 Kč

Rozšíření řidičského oprávnění skupiny A2, nemáte-li předchozí více jak 2 roky. Rozšíření AM není možné.

Skupina B
14 900 Kč

Věková hranice 18 let. Jsou zařazena motorová vozidla, jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče.

 • Do skupiny B jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v písmenech a) až e), jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojené přípojné vozidlo o nejvyšší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg nebo v případě rozšíření rozsahu nepřevyšuje 4 250 kg (od 19.1.2013 – doplňující zkouška, jenom jízda).
Skupina B s automatickou převodovkou
16 900 Kč

Věková hranice 18 let. Jsou zařazena motorová vozidla, jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500kg , s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče pouze s automatickou převodovkou.

 • Do skupiny B jsou zařazena motorová vozidla pouze s automatickou převodkou, s výjimkou vozidel uvedených v písmenech a) až e), jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojené přípojné vozidlo o nejvyšší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg nebo v případě rozšíření rozsahu nepřevyšuje 4 250 kg (od 19.1.2013 – doplňující zkouška, jenom jízda).
Rozšíření řidičského oprávnění B na B+E
6 900

Věková hranice 18 let. jsou zařazeny jízdní soupravy složené z vozidla skupiny B a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg.

Rozšíření řidičského oprávnění B na B96
4 000

Věková hranice 18 let. Jde o tzv. "řidičské oprávnění skupiny B v rozšířeném rozsahu". Vhodné pro ty, kterým postačuje řídit soupravu do 4250 kg.

Další služby

Doplňující a kondiční výcvik sk. B (1 výcviková hodina)500,-
Doplňující a kondiční výcvik sk. B - automat (1 výcviková hodina)550,-
Doplňující a kondiční výcvik sk. AM, A1, A2, A (1 výcviková hodina)600,-
Doplňující a kondiční výcvik sk. AM, A1, A2, A (samostatná jízda dvě motorky)700,-
Hodina teorie (1 vyučovací hodina)300,-
Opravná zkouška - jízda sk. B500,-
Opravná zkouška - jízda sk. AM, A1, A2, A1500,-
Opravná zkouška - teorie200,-
Vrácení řidičského průkazu včetně 1 hodiny jízdy skupiny B, B+E, B963500,-
Vrácení řidičského průkazu včetně 1 hodiny jízdy skupiny "A" (všechny skupiny)4500,-
Vrácení řidičského průkazu včetně 1 hodiny jízdy skupiny "A + B"7000,-
Storno, převod výcviku1500,-
Neomluvená absence na dohodnuté jízdě nebo omluva v den sjednané jízdy (mimo VIP) - za každou hodinu250,-
EXPRESS VÝCVIK - garantované dokončení výcviku do 2 měsíců od zahájení+ 50 % z ceny výcviku,-
VÍKEND VÝCVIK - výuka a výcvik o víkendech+ 50 % z ceny výcviku
VIP výcvik
 1. Přistavení vozidla do 15 km na určené místo v dohodnutém čase výcvikových hodin. Místo ukončení je rovněž určeno klientem (do 15 km). Provádění výuky v případě přání o víkendech a večerních hodinách, přednost při plánování výcviku
 2. Teoretické konzultace se zcela přizpůsobují potřebám klienta v čase i místě.
 3. Doba trvání této maximálně individuální formy výcviku je zcela závislá na možnostech a přáních klienta od 20 dnů do 18 měsíců.
 4. Při této formě výcviku má klient v ceně i libovolný potřebný počet doplňkových vyučovacích hodin v případě eventuálních neúspěchů u závěrečných zkoušek.
+ 100 % z ceny výcviku,-
V ceně výcviku není zahrnut poplatek městkému úřadu za provedení zkoušky ve výši 700,-.